Naslovna strana - AKTIVA Agencija za knjigovodsteno-računovodstvene posloveNikole Pašića 37 , I sprat, kancelarije 2 i 3, Zaječar, Tel: 019/429-616, Mob: 064/28-09-120
CENOVNIK
OSNOVNE USLUGE
na mesečnom nivou
Bazna knjigovodstvena usluga - uključen završni
 
EURO
RSD
 Preduzeće koje je u sistemu PDV-a
100  €
po kursu NBS
 Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a
60 €
po kursu NBS
 Preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a
80 €
po kursu NBS
 Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a
50 €
po kursu NBS
 Paušalno oporezovan preduzetnik
30 €
po kursu NBS
 Udruženja građana i humanitarne organizacije
30 €
po kursu NBS
 Preduzeće u mirovanju
20 €
po kursu NBS
 Preduzetnička radnja u mirovanju
10 €
po kursu NBS
 

 
DOPUNSKE USLUGE
usluge čija cena zavisi od njihovog obima
BESPLATNE ZA STALNE KLIJENTE
 
EURO
RSD
 zaključni list sa zaključnim knjiženjima
50 - 80 €
po kursu NBS
 zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha
50 - 80 €
po kursu NBS

 Elektronsko poslovanje sa poreskom upravom "od slučaja do slučaja"
10 €
po kursu NBS

Usluge iz područja radnih odnosa
BESPLATNE ZA STALNE KLIJENTE
 
EURO
RSD
 Prijava, promena ili odjava firme na zdravstvo - obrazac OPD
10 €
po kursu NBS

Prijava, promena ili odjava radnika na PIO obrazac M-1
 
EURO
RSD
 prijava ili odjava radnika
10 €
po kursu NBS
 izrada ugovora ili aneksa, rešenja i potvrda o zaposlenome
10 €
po kursu NBS
 prijava ili odjava radnika na zdravstvo - obrazac M
10 €
po kursu NBS

Usluge iz područja ličnih primanja
 
EURO
RSD
 Izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljen) - ishodovanje rešenja o porodiljskom odsustvu
20 - 50 €
po kursu NBS

 


Naslovna strana - AKTIVA Agencija za knjigovodsteno-računovodstvene poslove